Egységes törvényjavaslat a vasárnapi munkavégzés és bérpótlék vonatkozásában

2015.03.16-án egységes javaslat készült a zárószavazáshoz a  vasárnapi munkavégzés tilalmával összefüggésben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról, melynek szövege az alábbiakban olvasható:

a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmával összefüggésben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról

  1. §

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 101 . § (1 )bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(Vasárnapra rendes munkaidő)

„ i) a kereskedelemről szóló 2005 . évi CLXIV . törvény (a továbbiakban: Kertv.) hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál ” (foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be.)

  1. §

Az Mt. 140. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„140. § (1) Vasárnapi munkavégzés esetén ötven százalék bérpótlék (vasárnapi bérpótlék) jár,

  1. a) ha a munkavállaló a rendes munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag a 101 . § (1 ) bekezdés d), e) vagy i) pontjában meghatározottak szerint osztható be, továbbá
  2. b) a rendkívüli munkaidőre
  3. ba) a 101. § (1) bekezdés d), e) vagy i) pontjában meghatározott munkavállalónak,
  4. bb) ha a munkavállaló számára a 101. (1) bekezdése alapján rendes munkaidő nem osztható be.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően további ötven százalék vasárnapi pótlék jár annak a munkavállalónak, akit, vagy akinek a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014 . évi CII. törvény (a továbbiakban : Kszvmtv.) 4. § (1 ) bekezdés a) és c) pontja szerinti vasárnapon, — a Kszvmtv. 5-6. §-a szerinti üzletek kivételével— a Kszvmtv. hatálya alá tartozó

  1. a) kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletben, vagy
  2. b) a Kertv. 6. § (1 a)-(1 b) bekezdése szerinti üzletben a munkáltató rendes munkaidőben történő munkavégzésre oszt be, vagy rendkívüli munkavégzést rendel el.

(3) A (2) bekezdés szerint jár a vasárnapi pótlék, ha a munkavállaló a (2) bekezdés szerinti üzletben a Kszvmtv. 4 . § (1) bekezdés b) pontja szerinti napon vasárnap végez munkát.

(4) A munkavállalót munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék illeti meg.

(5) A (4) bekezdés szerinti bérpótlék jár a húsvét- vagy a pünkösdvasárnap, vagy a vasárnapra eső munkaszüneti napon történ ő munkavégzés esetén.”

3 . §

Hatályát veszti az Mt. 101 . § (1) bekezdés] j) pontja.

  1. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 Forrás: www.parlament.hu

Add Comment

Facebook

Google Plus

Cookie (sütik) használata több információ

A Geminus Lux Kft. a lehető legjobb szolgáltatást szeretné nyújtani Önnek. Annak érdekében, hogy a honlapunkat optimálisan használhassa, és mi azt folyamatosan fejleszthessük, cookie-kat (sütiket) használunk. Kérjük a cookiek elfogadását a honlap további használatához.

Bezár