A munkaügyi audit (a munkaügyi dokumentációk átvizsgálása, ellenőrzése… részletesen lásd lejjebb), a vállalkozások munkaügyi átvilágítása kiemelt jelentőségű, hiszen az új Munka Törvénykönyv elfogadásával a munkajogi szabályok az utóbbi években soha nem látott mértékben változtak. Változtak a munkaügyi ellenőrzés szabályai is azonban továbbra is fennmaradtak a kötelező bírságolási kategóriák, melyek kibővültek a korábbiakhoz képest. Az előírások be nem tartása esetén a munkáltató harmincezer forinttól akár tíz, vagy húszmillió forintra is bírságolhatók. A jelenleg zajló világgazdasági folyamatok egyre súlyosbítják a gazdasági társaságok működési lehetőségeit is, és a vállalkozások egyre költség-érzékenyebbek lettek. Természetesen nem minden vállalkozás engedhet meg magának saját, munkaügyben jártas és naprakész munkatársat, ezek a cégek munkaügyi folyamataikat rábízzák könyvelőikre, akik sajnos nem minden esetben járnak el megfelelő körültekintéssel és jogszerűséggel.

Cégünk abban kíván segíteni partnereinek, hogy egy munkaügyi átvizsgálás (audit) során feltárjuk azokat a hiányosságokat, problémákat, amelyek egy esetleges, vagy várható munkaügyi ellenőrzés során problémát jelentenének és bírság megfizetését (vagy egyéb szankciót) vonnának maguk után. Természetesen az audit nem csak a hibák feltárását végzi el, hanem az adott problémára megoldási javaslatot teszünk.

Munkaügyi audit, átvilágítási szolgáltatásunk az ország bármely pontjában igénybe vehető,  ezen tevékenység nincs székhelyünkhöz kötve.

Az átvilágítás során a megbízó vállalkozás megválaszthatja, hogy a feltárt hiányosságokról egy összefoglaló anyag és megoldási javaslat elkészítése után maga javítja ki a hibákat, vagy  ránk bízza ezt a folyamatot.

A munkaügyi audit során

  • átfogó felülvizsgálatot végzünk a mindenkor hatályos foglalkoztatást szabályozó törvények alapján
  • felülvizsgáljuk a munkavégzésre irányuló szerződéseket (munkaszerződés, vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, munkaerő-kölcsönzési szerződés, stb.); különös tekintettel az új Munka törvénykönyvének megfelelő szerződések elkészítésére, módosítására, ugyanakkor el is készítjük az új szabályoknak megfelelő munkaszerződésket (munkaszerződés módosításokat), akár személyre szabottan munkavállalónként
  • ellenőrizzük a munkaviszony létesítésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségek meglétét, szabályosságát
  • megvizsgáljuk meglévő munkaszerződései kötelező tartalmi elemeit
  • megvizsgáljuk a munkáltatót terhelő írásbeli tájékoztatási kötelezettségek megfelelő betartását, a tájékoztató tartalmi elemeit
  • megvizsgáljuk a kifizetésre kerülő munkabéreket, bérpótlékokat, a bérszámfejtést
  • auditálásunk kiterjed a munkáltató munkaügyi működésének költség-és hatékonyság elemzésére
  • ellenőrizzük a munkaidőre, pihenőidőre, rendkívüli munkavégzésre, készenlétre, ügyeletre vonatkozó nyilvántartásokat, valamint azok jogszabályi megfelelőségét
  • ellenőrizzük a  szabadság-nyilvántartást
  • megvizsgáljuk a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő – a munkavállalót megillető járandóságok kiadását,valamint az igazolások kiállítását és kiadását
  • megvizsgáljuk a munkaerő-kölcsönzéssel, és az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések megfelelőségét
  • írásos összefoglaló anyagot készítünk a feltárt hiányosságokról, a hiányosságok megszüntetésére vonatkozó további lépésekről, javaslatokról

Mindezeken felül cégünk az alábbi tevékenységekkel segíti vállalkozását:

 • Munkaidő megtervezése, beosztása, munkarend kialakítása, szabadságos terv elkészítése, munkaidőkeret optimalizálásának elvégzése
 • Leltárfelelősségi megállapodások készítése
 • Vezető állású munkavállalók, illetve speciális munkaviszonyok szabályozása
 • Munkaviszony jellegű jogviszonyokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Munkaköri leírások elkészítése
 • Gépkocsivezetők és utazó munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos speciális követelmények figyelembe vétele és betartása
 • Tanácsadás munkaviszony felmondása, közös megegyezéssel történő megszüntetése során, ezek jogszerűségének vizsgálata, okiratok elkészítése
 • Tájékoztatás a felmondási időre és a végkielégítésre vonatkozóan

Vissza a Szolgáltatások oldalra