A munkaügyi audit (a munkaügyi dokumentációk átvizsgálása, ellenőrzése… részletesen lásd lejjebb), a vállalkozások munkaügyi átvilágítása kiemelt jelentőségű, hiszen az új Munka Törvénykönyv elfogadásával a munkajogi szabályok az utóbbi években soha nem látott mértékben változtak. Változtak a munkaügyi ellenőrzés szabályai is azonban továbbra is fennmaradtak a kötelező bírságolási kategóriák, melyek kibővültek a korábbiakhoz képest. Az előírások be nem tartása esetén a munkáltató harmincezer forinttól akár tíz, vagy húszmillió forintra is bírságolhatók. A jelenleg zajló világgazdasági folyamatok egyre súlyosbítják a gazdasági társaságok működési lehetőségeit is, és a vállalkozások egyre költség-érzékenyebbek lettek. Természetesen nem minden vállalkozás engedhet meg magának saját, munkaügyben jártas és naprakész munkatársat, ezek a cégek munkaügyi folyamataikat rábízzák könyvelőikre, akik sajnos nem minden esetben járnak el megfelelő körültekintéssel és jogszerűséggel. Cégünk abban kíván segíteni partnereinek, hogy egy munkaügyi átvizsgálás (audit) során feltárjuk azokat a hiányosságokat, problémákat, amelyek egy esetleges, vagy várható munkaügyi ellenőrzés során problémát jelentenének és bírság megfizetését (vagy egyéb szankciót) vonnának maguk után. Természetesen az audit nem csak a hibák feltárását végzi el, hanem az adott problémára megoldási javaslatot teszünk. Munkaügyi audit, átvilágítási szolgáltatásunk az ország bármely pontjában igénybe vehető, ezen tevékenység nincs székhelyünkhöz kötve. Az átvilágítás során a megbízó vállalkozás megválaszthatja, hogy a feltárt hiányosságokról egy összefoglaló anyag és megoldási javaslat elkészítése után maga javítja ki a hibákat, vagy ránk bízza ezt a folyamatot. A munkaügyi audit során

 • átfogó felülvizsgálatot végzünk a mindenkor hatályos foglalkoztatást szabályozó törvények alapján
 • felülvizsgáljuk a munkavégzésre irányuló szerződéseket (munkaszerződés, vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, munkaerő-kölcsönzési szerződés, stb.); különös tekintettel az új Munka törvénykönyvének megfelelő szerződések elkészítésére, módosítására, ugyanakkor el is készítjük az új szabályoknak megfelelő munkaszerződésket (munkaszerződés módosításokat), akár személyre szabottan munkavállalónként
 • ellenőrizzük a munkaviszony létesítésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségek meglétét, szabályosságát
 • megvizsgáljuk meglévő munkaszerződései kötelező tartalmi elemeit
 • megvizsgáljuk a munkáltatót terhelő írásbeli tájékoztatási kötelezettségek megfelelő betartását, a tájékoztató tartalmi elemeit
 • megvizsgáljuk a kifizetésre kerülő munkabéreket, bérpótlékokat, a bérszámfejtést
 • auditálásunk kiterjed a munkáltató munkaügyi működésének költség-és hatékonyság elemzésére
 • ellenőrizzük a munkaidőre, pihenőidőre, rendkívüli munkavégzésre, készenlétre, ügyeletre vonatkozó nyilvántartásokat, valamint azok jogszabályi megfelelőségét
 • ellenőrizzük a szabadság-nyilvántartást
 • megvizsgáljuk a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő – a munkavállalót megillető járandóságok kiadását,valamint az igazolások kiállítását és kiadását
 • megvizsgáljuk a munkaerő-kölcsönzéssel, és az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések megfelelőségét
 • írásos összefoglaló anyagot készítünk a feltárt hiányosságokról, a hiányosságok megszüntetésére vonatkozó további lépésekről, javaslatokról

Mindezeken felül cégünk az alábbi tevékenységekkel segíti vállalkozását: Munkaidő megtervezése, beosztása, munkarend kialakítása, szabadságos terv elkészítése, munkaidőkeret optimalizálásának elvégzése Leltárfelelősségi megállapodások készítése Vezető állású munkavállalók, illetve speciális munkaviszonyok szabályozása Munkaviszony jellegű jogviszonyokkal kapcsolatos tanácsadás Munkaköri leírások elkészítése Gépkocsivezetők és utazó munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos speciális követelmények figyelembe vétele és betartása Tanácsadás munkaviszony felmondása, közös megegyezéssel történő megszüntetése során, ezek jogszerűségének vizsgálata, okiratok elkészítése Tájékoztatás a felmondási időre és a végkielégítésre vonatkozóan

Tanácsadásunkal a munkáltatók valamennyi munkaügyi kérdését igyekszünk megválaszolni, illetőleg tájékoztatást nyújtani a vállalkozás számra legmegfelelőbb foglalkoztatási formákról, pályázati lehetőségekről, adókedvezményekről, támogatott foglalkoztatásról. A munkaügyi tanácsadás elsődleges célja a foglalkoztatók munkájának segítése, a problémamentes munkaügyi működés biztosítása. A munkaügyi tanácsadás történhet óradíjas formában személyesen vagy akár elektronikus úton vagy munkaügyi auditon belül. A munkaügyi audit már eleve magában foglalja a munkaügyi tanácsadást az audittal érintett időszakra nézve, hiszen az e nélkül elképzelhetetlen. A munkaügyi tanácsadás időtartam alapján lehet eseti illetőleg folyamatos erre irányuló megállapodás alapján. A munkaügyi ellenőrzésben szerzett tapasztalatok továbbadásával a munkálatók számára számos előnyt tudunk nyújtani, hiszen a foglalkoztatóknak egyáltalán nem lényegtelen, hogy egy esetleges munkaügyi ellenőrzés hogyan és miként zajlik le.

A munkaidőbeosztás elkészítésével a fogalkoztatóknak biztosítjuk, hogy a munkaidő tervezés mindenben megfeleljen a jogszabályi követelményeknek. A munkaidőbeosztás jelentősége a 2012-es új munka törvénykönyvének elfogadásával nőtt meg. 2012. július 01-től ugyanis a munkaidőbeosztás egyben munkaidőnyilvántartásként is szolgálhat, ha a munkavállalók azt havonta utólag aláírásukkal hitelesítik. Mindez azt jelenti, hogy amennyiben van pl. egy hónapra előre elkészített munkaidőbeosztás és azt a munkavállalók a hónap végén aláírásukkal hitelesítik, akkor nem kell bajlódni a napi szintű munkaidőnyilvántartás (jelenléti ív) vezetésével. Természetesen az élet felülírhatja az előre elkészített beosztást, ebben az esetben a változást hiteles módon rá kell vezetni a beosztásra, de ebben az esetben sem kell jelenléti ívet vezetni. Az általunk elkészített munkaidő-beosztás kiterjed mind a munkaidő mind pedig a pihenőnapok (idők) valamint a szabadságnapok beosztására és ami legfontosabb a beosztás kiterjed a pihenőidők, munkaidők munkaidő keretben történő átlagának vizsgálatára. Miért is van erre szükség, hiszen számos munkaidő-nyilvántartó, óranyilvántartó program létezik? Nos, azért mert ezek a programok a munkaórakat valóban nyilván tudják tartani és még a napi pihenőidőt is figyelembe veszik, de a heti pihenőidő mértékével már nem tudnak kalkulálni, különösen nem a munkaidőkeret átlagában. Hiszen nem csak az a fontos, hogy megtudjuk, hogy hány órával léptük át a munkaidőkeretet, hanem az is, hogy a munkavállalók számára a minimális pihenőidőt biztosítottuk-e, mert ez is komoly szabálysértésnek számít a munkaügyi ellenőrzés területén. Összességében tehát, az általunk elkészített munkaidőbeosztás a munkáltatónál alkalmazott munkaidőkeret mértékét alapul véve, a munka törvénykönyve által meghatározott átlagolási lehetőséget kihasználva a lehető legoptimálisabb munkaidő kihasználtságra törekszik. Beosztásunk esetében maximálisan ki lehet használni a rendelkezésre álló óraszámokat, nem kell azon aggódnia, hogy a minimális pihenőidőt nem biztosította a munkavállalók részére. Szükséges megjegyeznem az érthetőség kedvéért, hogy a pihenőnap és pihenőidő nem azonos fogalmak. A munkaórák felhasználásának leghatékonyabb formájánál elengedhetetlen a pihenőidő alkalmazása. Az általunk végzett munkaidőbeosztás-elkészítését azon foglalkozatók számára ajánljuk, akik munkaidőkeretet alkalmaznak, a hét minden napján vagy legalább a hét hat napján van munkavégzés és ahol a munkaidőbeosztás biztosan tervezhető legalább egy hónapra előre. Szükséges azt tudni minden munkáltatónak, hogy törvényi kötelezettsége az, hogy a munkaidőbeosztást minimum előre egy hétre és egy héttel a tárgyhét előtt írásban közölje kell a munkavállalókkal.

Vállaljuk a teljeskörű munkaügyi dokumentáció elkészítését, ezek közül kimelnék néhányat:

 • Munkaidő megtervezése, beosztása, munkarend kialakítása, szabadságos terv elkészítése, munkaidőkeret optimalizálásának elvégzése
 • Személyre szabott munkaszerződések és tájékoztatók elkészítése
 • Besorolás közalkalmazotti bértáblához
 • Leltárfelelősségi megállapodások készítése
 • Vezető állású munkavállalók, illetve speciális munkaviszonyok szabályozása
 • Munkaköri leírások elkészítése
 • Gépkocsivezetők és utazó munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos speciális követelmények figyelembe vétele és betartása
 • Felmondások előkészítése
 • Munkáltatói szabályzat elkészítése
 • Speciláis munkaviszonyok (munkavégzés behívás alapján, stb) dokumentációjának elkészítése
 • Egyéb munkaügyi dokumentumok elkészítése

Cégünk meghatalmazás útján a vállalja a munkáltató képviseletét a munkaügyi hatósági eljárásában a szakhatóság hivatalos helyiségében, hiszen az eljárás során tett nyilatkozatok rendkívüli jelentőségűek. A nem szakszerű nyilatkozatok könnyen újabb és újabb kérdéseket vethetnek fel a vizsgálatot végző felügyelőben. Cégünk vállalja a vállalkozás képviseletét a helyszíni munkaügyi ellenőrzés során is, hiszen lényeges annak ellenőrzése is, hogy a szakhatóság törvényes eljárás kereteiben vizsgálódjon, nem pedig általuk elvárt módon mindenkit alárendelve folytasson ellenőrzést. Természetesen, mivel az ellenőrzések többsége előre nem bejelentett, ezért a munkaterületre érkezés időt vesz igénybe, ezért telefonon mindenképp érdemes egyeztetni.

A tapasztalat azt, mutatja, hogy a hatóság részéről számos hiba található a munkaügyi határozatokban, végzésekben a tényállás (amely szintén sok esetben tévesen kerül megállapításra) megítélésétől függetlenül, ezért ajánlatos szakértő segítségét kérnie, mert az ilyen hibák miatt a hatósági döntések érdemben támadhatóak a munkaügyi ellenőrzésben sokéves tapasztalattal rendelkező kollégánk szakszerű segítséget nyújt a munkaügyi bírság határozatok vagy a munkaügyi eljárásban keletkező hatósági határozatok, végzések elleni fellebbezések elkészítése során.