2017.03.07-én fogadta el az Országyűlés azt a törvényjavaslatot, amelyben nagypénteket munkaszüneti nappá nyilvánították.

Az  egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő módosításáról szóló 2017. évi XIII. törvény 4.§ alapján:

  • “A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25–26.”
  • 7.§ Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba”

Mindez azt jelenti, hogy nagypéntek – mivel az előbbi jogszabályt 2017.03.16-án hirdették ki a Magyar Közlöny 17. számában – 2017.03.24-től hivatalosan és hatályosan is munkaszüneti nap, azaz idén 2017.04.14-e már munkaszüneti napnak minősül!