1. Az új Munka Törvénykönyve 
 2. Munka Törvénykönyve (régi) 1992.XXII tv.
 3. 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
 4. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 5. 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
 6. 2014. évi CII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról
 7. 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
 8. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
 9. 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
 10. 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
 11. 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 12. 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
 13. 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
 14. 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
 15. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
 16. 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 17. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 18. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 19. 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
 20. 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
 21. 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
 22. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
 23. 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről
 24. 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról- 2013-as minimálbér
 25. 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
 26. 69/2012. (IV. 6.) Korm. rendelet, Bérkompenzáció 2012
 27. 16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről
 28. 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről
 29. 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
 30. 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről
 31. 278/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló élelmezési költségtérítéséről
 32. 2001. évi IX. törvény a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről
 33. Az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról
 34. 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről
 35. Építőipari kiterjesztett ágazati kollektív szerződés, Kiterjesztő határozat Építőipari Kollektív Szerződés,
 36. Sütőipari kiterjesztett ágazati kollektív szerződés, Kiterjesztő határozat sütőipari kollektív szerződés,
 37. Vendéglátó és idegenforgalmi kiterjesztett ágazati kollektív szerződés, Kiterjesztő határozat Vendéglátó és idegenforgalmi  kollektív szerződés,
 38. Villamosenergiaipari kollektív szerződés bérmegállapodás 2009Villamosenergiaipari kollektív szerződés bérmegállapodás 2009. évi kiterjesztése
 39. 2011. évi XCIX. törvény az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról
 40. 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet a 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
 41. 39/2011. (X. 14.) NGM rendelet a 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
 42. 33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelet a 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről