Részlet a Nemtzetgazdasági Minisztérium munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzésére vonatkozó 2016. évi országos hatósági ellenőrzési tervéből:

2016. október-november: a munkaidőre, pihenőidőre és a nyilvántartásra vonatkozó szabályok célellenőrzése

  • A célvizsgálat indokolása: A    munkaidővel,     pihenőidővel     és ezek nyilvántartásával kapcsolatos szabályok célellenőrzése a 2012. évi I. törvény gyakorlati érvényesülésének vizsgálata érdekében, különös tekintettel arra, hogy a vonatkozó rendelkezéseket kiemelt arányban sértik meg a vállalkozások.
  • Az ellenőrzéssel érintett kötelezettséget előíró jogszabályhely (vonatkozó jogszabály): A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Met. 3. § (1) bekezdésében nevesített ellenőrzési tárgykörökhöz rendelt anyagi jogszabályok.
  • A lefolytatni tervezett ellenőrzések száma: A célvizsgálat megkezdésekor kerül meghatározásra a humán és anyagi források felhasználhatóságára vonatkozó aktuális adatok ismeretében.
  • Az ellenőrzések mind tartalmi mind formai szempontok vizsgálatára kiterjedjenek.”

Forrás: http://www.ommf.gov.hu