Munkaügyi felügyelő előzetes bejelentés nélkül ellenőrzést tart a munkáltató székhelyén, telephelyén, vagy egy olyan munkaterületen, ahol a munkáltató dolgozói munkát végeznek. A helyszíni ellenőrzés során jegyzőkönyv készül, és ezt a munkaügyi felügyelő megküldi hivatalosan a munkáltató székhelyére, vagy a helyszínen átadja a munkáltató képviselőjének. A munkavállalókkal készült jegyzőkönyveket azonban nem, abból ugyanis egy példány a munkavállalónak kerül átadásra. Ezek megtekintésére, vagy a munkavállaló által megengedett betekintésből, vagy a Munkaügyi Felügyelőségen kerülhet sor. Az ellenőrzés során a munkaügyi felügyelő több hónapot átfogó munkaügyi dokumentációt kérhet be a munkáltató képviselőjétől átvizsgálás céljából.

A  felügyelő a rendelkezésre álló jegyzőkönyvek és a rendelkezésre bocsátott dokumentáció után, ha szükséges a munkáltató képviselőjét nyilatkozattételre hívja fel. Ez történhet telefonon, illetve írásbeli formában akár idézéssel is.  Az idézés tartalmazza, hogy hol, mikor kell megjelennie és milyen munkaügyi dokumentumokat kell magával vinni. Ebben az eljárásban a cégét Ön személyesen, vagy meghatalmazott útján képviselheti. A munkaügyi felügyelők a bizonyítási eljárás keretében – a Munkaügyi Felügyelőség hivatali helyiségében – személyesen meghallgatják a munkáltatót, vagy képviselőjét, hogy a munkaügyi ellenőrzés során a helyszínen fellelt jogsértéseket és szabálytalanságokat tisztázzák. A munkáltató képviselőjét természetesen a helyszíni ellenőrzés során is meg lehet hallgatni, ebben az  esetben nem mindig kerül sor a felügyelőség hivatalos helyiségében történő meghallgatásra, hiszen előfordulhat, hogy a hatóság részére már minden bizonyíték rendelkezésre áll. A gyakorlat azonban az, hogy több hónapi munkaügyi dokumentáció kerül bekérésre, aminek lezárásaként kerül meghallgatásra a munkáltató képviselője. Amennyiben a hatóság súlyosabb szabálytalanságot talál  közigazgatási végzéssel megindítja az eljárást, amelynek határideje a feltárt szabálytalanságok típusától függően eltérő lehet. Az eljárás határideje általános esetben igazodik a közigazgatási eljárás határidejéhez, azonban a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény több esetben (például: feketemunka) két hónapra növeli az eljárási határidőt.

A hatóság az előbbiekben megjelölt határidőben hozza meg határozatát. A munkaügyi bírság kiszabására minden esetben az ellenőrzést vezető munkaügyi felügyelő tesz javaslatot. Felhívnám a figyelmet arra, hogy bizonyos munkaügyi jogsértések esetében kötelező munkaügyi bírság kiszabására javaslatot tenni.

A teljes ellenőrzés, valamint a hatósági eljárás ideje alatt kiemelt figyelemmel kell lenni a nyilatkozatokra, a  bemutatott munkaügyi dokumentumokra, hiszen a kellő körültekintés hiánya számos súlyos problémát okozhat. Ezért mindenképpen ajánlatos szakértővel felvenni a kapcsolatot. Nagyon gyakori, hogy a munkáltatók a képviseletet könyvelőkre, könyvelőirodákra bízzák, akiknek nem minden esetben van kellő jártassága a munkaügyi jogszabályok bonyolult világában. Cégünk arra vállalkozik, hogy a munkáltató a munkaügyi ellenőrzés és hatósági eljárás során is a  legszakszerűbb tájékoztatást kapja, valamint olyan képviseletet, amely biztos alapot teremt az eljárás problémamentes lezárására.