Munkaidő és rendelkezésre állási idő a közúti közlekedésben

Munkaidő: az Mt. 86. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel különösen

a) a közúti személyszállítási, illetve árufuvarozási tevékenységre fordított teljes idő, amely magában foglalja a vezetési időt, a be- és kirakodásra fordított időt, az utasok be- és kiszállásánál való segédkezéssél töltött időt, a jármű takarításával és karbantartásával töltött időt, valamint a jármű, a rakomány vagy az utasok biztonságával kapcsolatos tevékenység idejét és a vonatkozó előírások teljesítésére fordított időt, ideértve a be- és kirakodás felügyeletét, továbbá a rendőrségi, vám-, határőrizeti és az adott szállítási tevékenységgel összefüggésben felmerülő bármely hatósági eljárás időtartamát,

b) a be- és kirakodásra történő várakozás ideje, amennyiben ennek időtartama előzetesen nem volt meghatározható. Kollektív szerződés jelen rendelkezéstől eltérhet, és a be- és kirakodásra történő várakozás idejét rendelkezésre állási időnek minősítheti, kivéve, ha a munkavállaló a várakozás ideje alatt munkát végez.

A törvényi megfogalmazás a) pontja nem szorul különösebb magyarázatra, elég konkrétan körülhatárolja mindazt amit munkaidőnek lehet tekinteni. Sokkal érdekesebb a b) pontban foglalt várakozási idő kérdése. Lényeges, hogy ez ta várakozási időt csak akkor lehet munkaidőnek tekinteni, ha kizárólag be és kirakodásra vonatkozóan merül fel, ettől eltérően csak kollektív szerződés rendelkezhet munkszerződéses megállapodás nem!

Az előbb említett várakozási idő nem tévesztendő össze a rendelkezésre állási idővel amely a törvényi megahatározás alapján:

a) minden olyan idő, amely nem minősül munkaidőnek és pihenőidőnek, és amely során a munkavállalónak nem kell a munkahelyén tartózkodnia, de készen kell állnia a jármű vezetésének megkezdésére, folytatására, illetve egyéb munka elvégzésére. E feltételek együttes érvényesülése esetén rendelkezésre állási időnek minősül különösen: a jármű kompon vagy vasúton történő szállításához kapcsolódó kíséreti idő, a határátlépéssel és időtartamhoz kötött közlekedési korlátozásokkal (hétvégi, ünnepnapi közlekedési korlátozással) összefüggő, valamint a menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben foglalkoztatott munkavállalónak a napi munkaidőbeosztási terv alapján a járatok érkezése és indítása között várakozással eltöltött idő,

b) több gépjárművezetős járatok esetében a jármű vezetési ideje alatt a járművet vezető személy mellett, vagy a fekvőhelyen eltöltött idő.

A rendelkezésre állás tehát az a) pont alapján a munkahelytől (általa választott)elkülönült helyen történő várakozás, a b) pont egy olyan speciális rendelkezés mely alatt a munkahelyen történő várakozás is rendelkezésre állási időnek számít, de csak a b) pontban meghatározott esetben.

Fentiek alapján egyik nagyon lényeges a gyakorlatban leginkább előforduló eset a négykezes járat. Ebben az esetben a váltósöfőr, sofőr mellett töltött ideje tehát nem munkaidő, hanem rendelkezésre állási idő, melynek megítélése a munkajogi szempontból ügyeletnek minősül a díjazás szempontjából. Tehát erre a rendelkezésre állási időre 40% bérpótlék jár, illetve  ha munkavégzés tartalma nem mérhető akkor 50 %.

Jogforrás: 1988.I.tv 18./B. és I.§ valamint Mt. 144.§

Add Comment

Facebook

Google Plus

Cookie (sütik) használata több információ

A Geminus Lux Kft. a lehető legjobb szolgáltatást szeretné nyújtani Önnek. Annak érdekében, hogy a honlapunkat optimálisan használhassa, és mi azt folyamatosan fejleszthessük, cookie-kat (sütiket) használunk. Kérjük a cookiek elfogadását a honlap további használatához.

Bezár